Project #Welpen2020

De welpencategorie is de eerste wedstrijdcategorie voor de KNKB.
Vanaf 7 jaar kunnen kinderen komen deelnemen aan wedstrijden.

De laatste jaren blijkt dat, met name bij de meisjescategorie, de deelname terugloopt. Tijd voor actie!

Het project welpen 2020 richt zich middels deelprojecten op alle kinderen tussen de 7-9 jaar.

Deelproject aanwas
Alle 7- tot 9- jarige kinderen in Friesland kennis laten maken met een vorm van kaatsen.

Dit kan zijn; Fries kaatsen, Wallball, Firstball, Beginnersspel. Als ze maar ervaren hoe leuk het is om tegen een bal te slaan!

Hoe bereiken we die kinderen?

Via verenigingen
Via buurtsportcoaches
Via scholen/ schoolprojecten
Via BSO-/ NSO- organisaties

Op een kaatsveld bij een wedstrijd.

We zorgen o.a. voor een online oefenboek,  we organiseren schoolkaatsprojecten en zorgen voor kant en klare lessenseries

Deelproject behouden
Verenigingen komen moeilijk aan trainers en de jeugd vindt steeds moeilijker de weg naar de kaatsverenigingen'.

De KNKB is er voor verenigingen en neemt dit signaal serieus. We zetten komende jaren in op de jeugd en hun trainers omdat dit de basis van iedere vereniging is.

Onder andere door verenigingen te stimuleren om meer samen activiteiten op te pakken.

Deelproject talenten
Door de afname van het aantal kaatsscholen nemen de trainingsmogelijkheden voor talentvolle spelers ook af.


De KNKB wil er goed zicht op hebben of iedereen een trainingsplaats heeft.
Daarom zijn we voortdurend bezig met:


1:Inventarisatie van alle spelers/ speelsters m.b.v. TC
2:Inventarisatie van de trainingsmogelijkheden m.b.v. kaatsscholen
3:Inzichtelijk krijgen of aanbod voldoende is
4:Eventueel aanbod aanvullen

Deelproject scouting
In de regio worden ook wedstrijden aangeboden. Het blijkt echter dat veel kinderen de stap naar een KNKB- wedstrijd moeilijk zetten. Onbekend, twijfel of het niveau haalbaar is, en verder moeten reizen zijn redenen die genoemd worden.
De onbekendheid en twijfel zijn redenen om vaker de regio- wedstrijden te bezoeken en uitleg te geven.

'We wolle dat bern erfare hoe leuk it is om tsjin in bal oan te slaan’

Meer informatie?

Neem contact op met Afke Hijlkema,  
Coördinator Kaatsacademie

Online oefenboek De Opgoaier is onderdeel van #Welpen2020. Een foto van de eesrste opnamedag!

Nieuw talent!