Kaatsfan

De grootste supporter van het kaatsen


Stichting Kaatsfan biedt kaatstrainingen aan voor dames,- meisjes, schoolmeisjes, pupillenmeisjes en vanaf 2022 ook voor welpenmeisjes.

Stichting Kaatsfan heeft als visie de grootste supporter van de kaatssport te zijn! Eerste doel is om kaatsters plezier te laten beleven aan deze prachtige sport. Dit wordt gedaan door het aanbieden van zaal-, en veldtrainingen. Maar ook teambuildingsactiviteiten/uitjes worden georganiseerd. De trainers van Stichting Kaatsfan zijn regelmatig op de velden aanwezig om daar waar nodig te ondersteunen. Bij Stichting Kaatsfan staat gezelligheid, een goede sfeer en opbouwende/kwalitatieve trainingen voorop.

Wil je 1x of 2x per week trainen? Wil je wel of niet mee wilt mee op trainingskamp, ? Wil je wel of niet mee wil doen aan teambuildingsactiviteiten? Je beslist dit zelf! Bij Stichting Kaatsfan sta jij als sporter centraal en jij  bepaalt zelf  wat het beste voor je is. Uiteraard kun je in je keuzes worden geholpen.  Op het veld is iedereen gelijk én bij Team Kaatsfan geldt het uitgangspunt om elkaar te helpen, elkaar te stimuleren en elkaar beter te maken. Samen maken we elkaar sterker!

Trainen bij Kaatsfan is:

 • Plezier
 • Enthousiasme
 • Leren met én van elkaar
 • Elkaar uitdagen
 • Samen elkaar sterker maken

En ook:

 • Een uitgebreid kledingpakket in bruikleen
 • Minimaal 3 teambuildingsactiviteiten per jaar
 • Veel gezelligheid
 • Gediplomeerde trainers
 • Kleine trainingsgroepen / maximale aandacht.

 • Prijzen voor de meisjes, schoolmeisjes, pupillenmeisjes en Welpenmeisje 1x per week trainen € 135,- en bij 2x per week trainen € 175,-
 • Prijzen voor de Dames 1x per week trainen € 165,- en bij  2x per week trainen € 175,-

Proeftraining?

Wil je een keer vrijblijvend meetrainen of gewoon komen kijken? Gezellig! Je bent van harte welkom! Hiervoor kun je contact opnemen met een van onze bestuursleden:

Meisjes:                  Rinny Zijlstra 06-10469208
Schoolmeisjes:     Petra Renema 06-38333440
Pupillenmeisjes:    Pieter Hofstee 06-22028147
Welpenmeisjes:     Pieter Hofstee 06-22028147

Trainingen jeugd 2022

Vanaf begin februari starten de trainingen in sporthal de “Greidhoeke” te Easterein.

Vanaf begin April starten de zomertrainingen op de volgende locaties en dagen.

Dinsdagavond Franeker:              Dames, Meisjes en Welpenmeisjes
Dinsdagavond Witmarsum:         Meisjes, Schoolmeisjes, Pupillenmeisjes en Welpenmeisjes
Woensdagavond Stiens:               Schoolmeisjes, Pupillenmeisjes en Welpenmeisjes
Donderdagavond Goënga:           Meisjes, Schoolmeisjes, Pupillenmeisjes en Welpenmeisjes
Donderdagavond Franeker:        Dames en Meisjes

Voor meer informatie kun je ook bellen met Wybe Visser 06-44716030 (voorzitter)