• darkblurbg

In samenwerking met de verenigingsondersteuners biedt de kaatsacademie bestuurders en het technisch kader van de verenigingen ondersteuning in de uitvoering van de diverse vrijwillige taken. Deze ondersteuning kan liggen op het gebied van: ledenwerving, vrijwilligerstekort, trainerstekort, etc.

Actueel is op dit moment het project #Welpen2020 met als onderdeel het online oefenboek  “De Opgoaier”.

Doorlopend organiseren we voor verenigingen de schoolkaatsprojecten voor de groepen 3, 4 en 5 in het basisonderwijs. Doel van deze projecten is ledenwerving en promotie voor de vereniging.

De hulpvraag van de bestuurders wordt onder andere opgehaald bij de regiobijeenkomsten, AV, bezoeken aan wedstrijden, vergaderingen en activiteiten.

Daarnaast staat de kaatsacademie in contact met o.a. Sport Fryslân, buurtsportcoachen en gemeenten.

Contact

Bezoekadres:
KNKB FB Oranjewoud Kaatsacademie
Sjaardemastraat 15
8801 KW Franeker
Mail: a.hijlkema@knkb.nl
Tel: 06 100 538 71