Goed nieuws!

Positieve opleidingsaudit NOC*NSF


De KNKB is  zeer content  te kunnen vermelden dat op 11 oktober 2022 de 4 jaarlijkse opleidingsaudit positief beoordeeld is.

De audit betreft een toetsing van alle opleidingsprotocollen die hangen aan de KSS (Kwalificatie Structuur Sport) . Alle aangesloten sportbonden die werken via de KSS Structuur geven een landelijk erkend diploma af. Die erkenning wordt gegeven door NOC*NSF, in samenwerking met ASK (Academie voor SportKader). ASK wordt ingezet voor het afnemen van deze audit.

De KNKB vindt deze erkenning belangrijk omdat we onze kaatstrainers de benodigde bagage willen meegeven om aan de slag te gaan als kaatstrainer.

Daarnaast weet de trainer dat hij/ zij een erkend diploma op zak heeft.

Met een positieve audit tonen we aan dat we competente praktijkgerichte kaatstrainers opleiden op niveau 2 (assistent) en niveau 3 (zelfstandig trainer).