Scheidsrechters

Vaak wordt hun bekendheid aangenomen en toch zijn ze onmisbaar voor het kaatsen, inderdaad hebben we het over de scheidsrechter. Een liefhebber die samen met de keurmeesters moet zorgen voor een goed verloop van de wedstrijden. Een mens van vlees en bloed die in het heetst van de strijd soms een lastige beslissing moet nemen. Maar hoe we het ook kunnen keren of keren we kunnen niet zonder ze, want 'sûnder skiedsrjochter gjin sitbal!' Ook hier maken we gebruik van niveaus;

  • Niveau 1: Clubscheidsrechter
  • Niveau 2: Jeugdscheidsrechter
  • Niveau 3: Seniorenscheidsrechter
  • Niveau 4: Seniorenscheidsrechter bij klassiekers

Per niveau volg je 2 opleidingsavonden. (Clubscheidersrechter gaat om 1 avond) Vanaf de jeugdscheidsrechter krijg je in de praktijk een coach. Dit is een oud scheidsrechter of een collega-scheidsrechter. Je bepaalt zelf op welke dagen je ingezet wilt worden en hoe vaak per seizoen.

Opleiding niveau 1
Clubscheidsrechter

Een cursusavond bij de vereniging.
Doelstelling; het leren begeleiden van jeugdwedstrijden, dames eerste klas, heren 30 en 50+

Deelname voorwaarden
Minimale leeftijd:
18 jaar
Bondsnummer KNKB.

Vooral gericht op spelregelkennis

Opleiding niveau 2 Jeugdscheidsrechters

3 cursusavonden, meestal in Franeker.

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk.

Doelgroep hoofdzakelijk jeugdspelers die ingezet worden t/m de schooljeugd. Ervaren wat het begeleiden van wedstrijden inhoudt.

Je krijgt kleding en een coach.

Vergoeding; 55 euro per wedstrijddag.

Deelname voorwaarden
Minimale leeftijd:
14 jaar.
Bondsnummer KNKB

Opleiding niveau 3, Senioren scheidsrechter.

De niveau 3 scheidsrechter mag in gezet worden tot en met de senior categorieën. Uitgezonderd de klassiekers.

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. Als je niveau 2 niet gevolgd hebt, kom je 4 keer naar Franeker. Tussendoor doe je observatie en assistentie opdrachten.

Bezit je niveau 2, dan kom je twee keer naar een theorie avond. 

We koppelen je aan een coach. 

Vergoeding; 67,50 euro per wedstrijddag. 

Deelname voorwaarden
Minimale leeftijd:
18 jaar
Bondsnummer KNKB.

Opleiding niveau 4 Senior scheidsrechter inclusief klassiekers.

Een vervolg op niveau 3. Je kan na het behalen van deze cursus ook ingezet worden bij de klassiekers. Dit zijn bijvoorbeeld de Heren Hoofdklasse wedstrijd in Beetgum, de PC of Dronrijp.

Tijdens de opleiding is bijvoorbeeld aandacht voor omgang met meer wedstrijddruk, pers en publiek.

De kandidaten voor deze opleiding worden aangewezen door de werkgroep scheidsrechters.

Vergoeding; 67,50 euro per wedstrijddag.

Deelname voorwaarden
In bezit van niveau 3.
Minimale leeftijd 18 jaar
Bondsnummer KNKB.

Contact

Bezoekadres:
KNKB FB Oranjewoud Kaatsacademie
Sjaardemastraat 15
8801 KW Franeker
Mail: a.hijlkema@knkb.nl
Tel: 06 100 538 71