• darkblurbg

Opleidingen voor trainers

De KNKB kent opleidingen voor trainers binnen het friese Spel en wallball
We bieden de opleidingen aan volgens de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Een opleidingsstructuur met niveaus die door de meeste sportbonden in Nederland  gevolgd wordt.  Cursisten die slagen voor de opleidingen behalen hierdoor een officieel KSS-diploma.

  • Trainer 2: leren assisteren
  • Trainer 3: zelfstandig lesgeven binnen de vereniging
  • Trainer 4: lesgeven binnen een kaatsschool en bond

Tijdens beide opleidingen volg je praktijklessen, maak je een portfolio en loop je stage.

Kosten:
KT2/3: 175 euro voor KNKB-leden

Walballtrainer 2/3; 175 euro voor KNKB- leden

Deelnemers die niet lid zijn van de KNKB betalen 225 euro

Alleen KT2: 135 euro voor KNKB- leden
Alleen KT 3: 150 euro voor KNKB- leden
Deelnemers die niet lid zijn betalen 185 euro voor KT2 en 200 euro voor KT3.

Inschrijven kunt u doen via de Inschrijfpagina

Scheidsrechters

Vaak wordt hun aanwezigheid ter kennisgeving aangenomen en toch zijn ze onmisbaar voor het kaatsen, inderdaad we hebben het over de scheidsrechter. Een liefhebber die samen met de keurmeesters moet zorgen voor een goed verloop van de wedstrijden. Een mens van vlees en bloed die in het heetst van de strijd soms lastige beslissing moet nemen. Maar hoe we het ook wenden of keren we kunnen niet zonder ze, want ‘sûnder skiedsrjochter gjin sitbal!’ Ook hier maken we gebruik van niveaus;

  • Niveau 1: Clubscheidsrechter
  • Niveau 2: Jeugdscheidsrechter
  • Niveau 3: Seniorenscheidsrechter
  • Niveau 4: Seniorenscheidsrechter bij klassiekers

Per niveau volg je 2 opleidingsavonden. Vanaf de jeugdscheidsrechter krijg je in de praktijk een coach toegewezen. Dit is een oud- scheidsrechter of een collega-scheidsrechter. Je bepaalt zelf op welke dagen je ingezet wilt worden en hoe vaak per seizoen.

Contact

Bezoekadres:
KNKB FB Oranjewoud Kaatsacademie
Sjaardemastraat 15
8801 KW Franeker
Mail: a.hijlkema@knkb.nl
Tel: 06 100 538 71