Gemeentelijk en provinciaal schoolkaatskampioenschap.

Voor en door de kinderen op de basisschool.


Gemeentelijk kampioenschap (voorronde)
De voorronde bestaat uit een gemeentelijke wedstrijd. In iedere Friese gemeente wordt getracht een kaatswedstrijd te organiseren voor kinderen van het basisonderwijs. Mocht er in een gemeente niet voldoende deelname zijn, dan kunnen de opgegeven parturen aansluiten bij een andere gemeente. Directe plaatsing voor de eindronde is niet mogelijk. Oude grenzen (van voormalige gemeenten)vervallen, de gemeentelijke grenzen zijn leidend. Mocht de deelname dusdanig hoog zijn door bijvoorbeeld de grootte van de gemeente dan kan er gekozen worden om op twee locaties te kaatsen. Het gemeentelijk kampioenschap wordt bij voorkeur in de maand mei georganiseerd voorafgaand aan het provinciaal kampioenschap. Het gemeentelijk kampioenschap dient voor het provinciaal kampioenschap plaats te vinden. Een vast tijdsbestek van een aantal weken heeft de voorkeur. Om deelname en aanwas van jonge kaats(st)ers tijdens de voorronde te stimuleren wordt er gekaatst in twee klassen (meer differentiatie in niveau). De A-klasse kaatst onder het reglement van de KNKB met een originele kaatsbal, de B-klasse is een beginnersklasse. Het reglement is hierbij niet leidend.

Provinciaal kampioenschap (eindronde)
De eindwedstrijd betreft het provinciaal kampioenschap. Deelname kan afgedwongen worden via de voorronde (het gemeentelijk kampioenschap). Het provinciaal kampioenschap wordt
gespeeld tijdens de ‘keatswike’ (de woensdag na Pinksteren) op it Sjûkelân te Franeker met uitzondering van de jaren waarin Pinksteren zeer vroeg valt. Tijdens de voorronde en de eindronde wordt voor zowel de jongens als de meisjes een wedstrijd georganiseerd.

Eindronde 2022
De eindronde van 2022 is op woensdagmiddag 8 juni op het Sjukelan in Franeker.

Reglementen

Reglementen
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNKB en onderstaande
bepalingen. In de B-klasse geldt een minder stringente regelgeving en kan afgeweken worden
van de KNKB-norm.

Deelname
Speelgerechtigd zijn parturen van jongens en meisjes uit het basisonderwijs/SBO die op dezelfde
school onderwijs volgen. Leerlingen van het SBO mogen uitkomen voor hun voormalige
basisschool.

Gemengd kaatsen
Het is toegestaan dat 1 meisje deel uitmaakt van een jongenspartuur

Aantallen eindronde.

Aantal geplaatsten voor de eindronde
Deelname jongens/meisjes: Afhankelijk van de deelname in de A-klasse aan de voorwedstrijd
mogen per gemeente een aantal parturen deelnemen aan de eindwedstrijd
- 2 t/m 8 parturen, max. 2 parturen per gemeente
- 9 t/m 12 parturen, max. 3 parturen per gemeente
- 13 t/m 16 parturen, max. 4 parturen per gemeente
- 17 of meer parturen, max. 5 parturen per gemeente

Afmetingen

Veldafmetingen
Veldafmeting jongens:
Veldlengte 44 meter 
Perk 14 bij 3,5 meter 
Opslag 18 meter 

Veldafmeting Meisjes
Veldlengte 40 meter
Perk 13 bij 3,5 meter
Opslag 15 meter

Voorrondes 2022

Gemeente Datum voorronde Locatie
Waadhoeke 18 mei Winsum