Gemeentelijk en provinciaal schoolkaatskampioenschap.

Voor kinderen op de basisschool.


Gemeentelijk kampioenschap (voorronde)
De voorronde bestaat uit een gemeentelijke wedstrijd. In iedere Friese gemeente wordt geprobeerd een wedstrijd te organiseren voor kinderen van het basisonderwijs. Mocht er in een gemeente niet voldoende deelname zijn, dan kunnen de opgegeven parturen aansluiten bij een andere gemeente. Oude grenzen (van voormalige gemeenten)vervallen, de gemeentelijke grenzen zijn leidend. Mocht de deelname dusdanig hoog zijn door bijvoorbeeld de grootte van de gemeente dan kan er gekozen worden om op twee locaties te kaatsen.

Het gemeentelijk kampioenschap wordt bij voorkeur in de maand mei georganiseerd voorafgaand aan het provinciaal kampioenschap. Om deelname en aanwas van jonge kaats(st)ers tijdens de voorronde te stimuleren wordt er gekaatst in twee klassen (meer differentiatie in niveau). De A-klasse kaatst onder het reglement van de KNKB met een originele kaatsbal, de B-klasse is een beginnersklasse voor regiokaatsers/ kaatssters. Het reglement is hierbij niet leidend.

Provinciaal kampioenschap (eindronde)
De eindwedstrijd betreft het provinciaal kampioenschap. Deelname kan afgedwongen worden via de voorronde (het gemeentelijk kampioenschap). Het provinciaal kampioenschap wordt
gespeeld tijdens de ‘keatswike’ (de woensdag na Pinksteren) op it Sjûkelân te Franeker met uitzondering van de jaren waarin Pinksteren zeer vroeg valt. Tijdens de voorronde en de eindronde wordt voor zowel de jongens als de meisjes een wedstrijd georganiseerd in beide categorieën (A en B). 

Eindronde 2024
De eindronde van 2024 is op woensdagmiddag 22 mei op het Sjukelan in Franeker.

Voorrondes 2024
Alle voorrondes zijn in 2024 op dezelfde datum. 

Data voorrondes 2022

Datum Gemeente Lokatie Aanvangstijd
15 mei Leeuwarden Jirnsum 13.30 uur
15 mei Harlingen Harlingen 14.30
15 mei Sud West Fryslan Bolsward 13:00 uur
15 mei Noard East Fryslan Anjum
15 mei Waadhoeke Berlikum