Het VO-team


Deze pagina wordt aan gewerkt
Het VO Team is een groep vrijwilligers ondersteund vanuit het Bondsbureau KNKB (kaatsacademie). Het VO-team kan u ondersteuning bieden op het gebied van bestuurlijke-, organisatorische-, praktische- en sporttechnische vragen.
Gezamenlijk wordt bekeken waar en hoe er ondersteuning kan worden geboden.

Denk bijvoorbeeld aan themabijeenkomsten, verenigingsbezoeken of het in contact brengen met buurtsportcoachen of Sport Fryslan. 

Het VO team bestaat momenteel uit:

Alida Breeuwsma (financiële vragen)
Siemke Andela (sporttechnische vraagstukken)
Wim Nieuwland (bestuurlijke onderwerpen)
Henk Haar (sporttechnische vraagstukken)
Bouwe Stiemsma (namens het bondsbestuur)
Afke Hijlkema (namens bondbureau)

 

 

Onderwerpen

Bestuurlijke ondersteuning

Beleidsplannen, bestuurlijke opvolging, financiële vraagstukken, jaarplannen.

Technisch kader

Werven en ondersteuning van trainers. Opleiden en bijscholen.

Accommodatie vraagstukken

Een eigen accommodatie is luxe, maar zorgt ook voor vraagstukken

Vrijwilligersbeleid

Samen draag je een vereniging, maar waar vind ik de vrijwilligers en hoe behoud je ze?

Ledenwerving en behoud

Leden werven en behouden, hoe?

PR& communicatie

Hoe zet ik mijn vereniging in de juiste etalage. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?

Wallball

Wallball is niet meer weg te denken voor veel jeugdspelers. Wil u er met uw vereniging ook mee aan de slag? We helpen u graag.

Financiën en verzekeringsvraagstukken

Penningmeestersvraagstukken

Veilig Sportklimaat

Hoe zorgen we dat iedereen zich plezierig voelt binnen de club. Leden, trainers, vrijwilligers. 

Contributie beleid

Contributie is een belangrijke inkomstenbron, maar zorgt ook voor vraagstukken onder de leden. Waar betaal ik voor en kan dit wat minder? Beleid rondom contributie is belangrijk

Wedstrijdorganisatie

Wedstrijden en activiteiten geven je vereniging sfeer en reden om lid te worden. Maar hoe organiseer ik dit?

Nieuwe disciplines

Jeu 'd Pelote & Europees spel zijn naast het Friese Spel ook kaatsdisciplines die aangeboden kunnen worden.