Doel:
Het schoolkaatsproject is opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 te laten kennismaken met de kaatssport. Na de vier lessen begrijpen de kinderen het beginnersspel en kunnen ze dit spelen. 


Werkwijze schoolkaatsproject:
De vereniging benaderd de school en vraagt of er interesse is voor het schoolkaatsproject.
Gezamenlijk worden data en tijden afgestemd.

Hierna vraag de vereniging het project aan bij de KNKB. 
De KNKB koppelt een trainer aan het project en brengt de 3 partijen met elkaar in contact.

Van de verenigingen vragen wij:
-Hulptrainer
-Indien het project op het veld plaatsvind; het klaarleggen van de velden.
-Een voorstel over het traject als de lessen er op zitten.

Het project stopt niet na les vier, dan begint het pas. 

Kosten: 
De kosten voor vier lessen bedragen 100 euro per groep en worden aan de KNKB middels een toegezonden factuur betaald.
Is uw vereniging niet aangesloten bij de KNKB, dan zijn de kosten 125 euro per groep.

 

"Na de 4 lessen op school wordt bepaald of het project een succes wordt" De doorstart bij de club is essentieel

Update projecten in 2024

Na 4 lessen blijkt of het project een succes is staat hierboven geschreven.

Ons bereiken berichten dat de 4 lessen heel leuk zijn. Maar het uiteindelijke doel; ledenwerven en kinderen binden heel moeilijk is.

Hier willen/ moeten we een iets mee. En dat "iets"; zal bij iedere vereniging weer anders zijn.

Kunt u daarom hulp gebruiken bij het werven en binden van kinderen aan de vereniging. Neem dan contact met ons op.

Wij denken intern ondertussen na over een doorstart/ aanpassing van de schoolkaatsprojecten. 

De magie van het kaatsen, eerst in de klas ervaren?
Bekijk onderstaande film van het PC Selskip eens met de kinderen.