Doel:
Het schoolkaatsproject is opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te laten kennismaken met de kaatssport. Ook is het een ideale manier om nieuwe jeugdleden te werven.


Werkwijze schoolkaatsproject:
Een van de manieren om de jeugd te enthousiasmeren voor het kaatsen is via het schoolkaatsproject.  

Uit de naam van het project kunt u opmaken, dat dit project op school wordt gehouden. Een door de KNKB aangestelde train(st)er verzorgt vier kaatslessen op school onder schooltijden en ondersteunt de vereniging bij de vervolglessen.

De kinderen leren tijdens het project de eerste beginselen van het kaatsspel. Voor de vereniging is dit een ideale manier om in contact te komen met potentiële leden. Vandaar dat er zowel tijdens als na het project een inbreng van de vereniging wordt gevraagd.

Na overleg over de taken t.a.v. de medewerking lessen en vervolgprogramma binnen de vereniging kan het project worden toegewezen en uitgevoerd. Het project kan zowel binnen (gymzaal) als buiten (kaatsveld) worden uitgevoerd.


Kosten:
 
De kosten voor vier lessen bedragen 50 euro per groep en worden aan de KNKB middels een toegezonden factuur betaald.


Aanmelding schoolkaatsproject:
Voor 1 januari via info@knkb.nl.