Weet je nog van je eerste krans?

Herinner je nog die spannende finale?

Voel je nog die gezelligheid op het veld tijdens en na jouw kaatswedstrijd?

Lijkt het je leuk om weer een balletje te slaan? Ja?! Zou je dan eerst weer willen trainen?


Aanbod
Om jouw talent en plezier weer aan te spreken bieden de Kaatscholen van Stichting Score en Stichting Kaatsfan jou trainingen aan. Dit voorjaar wordt voor jonge kaatsers en kaatssters deze trainingen aangeboden.
Lijkt het jou leuk om weer eens om “in de krite” te staan? Dan nodigen de trainers en het bestuur van beide kaatsscholen jou uit om mee te komen trainen!


Wedstrijden
De wedstrijdagenda kent steeds meer speciale wedstrijden voor dames en heren in de vele categorieën. Naast wedstrijden op KNKB niveau zijn er ook tal van regio of feestwedstrijden. Dan de juniorenwedstrijden veelal op de vrijdagavond voor zowel “Fammen” als “Feinten” op hetzelfde kaatsveld. Waar er na de strijd om de prijzen ook tijd is voor gezelligheid.


Fryslân keatst
Ook willen we jou alvast vertellen dat op zaterdag 18 juni 2022 op verschillende locaties wedstrijden worden georganiseerd in Friesland. Dit om samen met zoveel mogelijk kaatsers en kaatsliefhebbers in Friesland het 125-jarig jubileum van onze KNKB te vieren.

Op deze dag dus veel sport én veel gezelligheid! Ben jij erbij?


Trainingen in Fryslân
Voor de heren: training in Franeker op dinsdag-,  en donderdagavond

Voor de dames: training op dinsdagavond in Witmarsum of Franeker, woensdag in Stiens en donderdag in Franeker of Goënga.
De trainingen vinden plaats van begin april tot half juni 2022 en worden je aangeboden door de KNKB en de kaatsscholen Score en Kaatsfan.


Opgeven
Wil jij meedoen? Meld je dan voor 14 maart aan via dit formulier.
 Blijven er vragen over, meld je dan gerust bij Afke Hijlkema (opleidingscoördinator KNKB) via a.hijlkema@knkb.nl of 06-10053871