Federaties en regio's

Iedere vereniging valt onder een federatie. Alle federaties zijn in 2020 ingedeeld in regio's. Deze regio's verzorgen wedstrijden en soms ook trainingen. Dit is aanbod dicht bij huis, buiten de verenigingen. 
Hieronder vindt u overzicht van de regio indeling.

Indeling Federaties in regio's

Verdeling:

Regio Noard East Fryslan;

Federaties; Tusken Waad en Ie, de Walden en Donderadeel

Regio Waadhoeke
Federaties; Barradeel, Mendumadeel en Franekeradeel
Regio Sudwest Fryslan
Federaties; Littenseradiel, Wunseradiel, Sneek e.o

Regio Mid Fryslan
Federaties; Midden Fryslan, Sud West Fryslan

 

"Omdat alle bern ticht bij hus keatse moatte kinne!