Federaties en regio's

Iedere vereniging valt onder een federatie. Alle federaties zijn in 2020 ingedeeld in regio's. Deze regio's verzorgen wedstrijden en soms ook trainingen. Dit is aanbod dicht bij huis, buiten de verenigingen. 
Hieronder vindt u overzicht van de regio indeling.

Indeling Federaties in regio's

Verdeling:

Regio Noard East Fryslan;

Federaties; Tusken Waad en Ie, de Walden en Donderadeel

Regio Waadhoeke
Federaties; Barradeel, Mendumadeel en Franekeradeel
Regio Sudwest Fryslan
Federaties; Littenseradiel, Wunseradiel, Sneek e.o

Regio Mid Fryslan
Federaties; Midden Fryslan, Sud West Fryslan

 

Trainingsaanbod Regio's winter 20/21

 • Regio Noard -East Fryslân
  Start 15-01-2021
  Anjum 17.30- 20.00 uur Welpen/ Pupillen
  Holwerd 17.00- 20.00 uur Schooljeugd/ Jongens/ Meisjes
  Opgave via de eigen vereniging!
 • Regio Waadhoeke
  Achlum Start 05-02-2021 laatste training 09-04-2021
  Kosten; 30 euro.
  Tzum; nog niet bekend.
 • Regio Sud West Fryslân
 • Regio Mid Fryslân
  Grou start 07-02-2021 laatste training 28-03-2021
  Welpen t/m jongen en meisjes.
  Opgave voor 15-12-2020 via federatiemf@gmail.com

Dit overzicht wordt aangevuld zodra er meer data bekend zijn.

 

 

"Omdat alle bern ticht bij hus keatse moatte kinne!