31 maart is bekend geworden dat de start van het wedstrijdseizoen helaas is uitgesteld.
Daarom komt de datum van 18 april ook te vervallen.

Zodra er een alternatief is, maken we dit bekend.

Seizoen 2021 komt er aan. De eerste trainingen zijn los en wat ons betreft mag het morgen zover zijn! De velden op met z'n allen.
Wanneer we exact van start gaan is onduidelijk en dit wachten we rustig af. Maar een aftrap organiseren we wel alvast!

Waarom?
A: Om elkaar weer even te zien
B: Om de eerste informatie vast met jullie te delen

De jeugd TC is betrokken bij deze middag dus we hopen op een grote groep kaatsers / kaatssters en ouders. 

Informatieronde en een pubquiz!

Op 18 april om 14.00 uur treffen we elkaar online via Teams.

De middag is tweeledig:

A: Informatie vanuit de KNKB& eigen TC.
Daarbij bieden we de mogelijkheid om vragen te stellen

B: Pub/ Keatsquiz

De informatie en quiz wisselen elkaar af.

Hieronder kan je je opgeven 

Vragen?
Wil je vooraf graag wat vragen of is iets niet duidelijk? Neem even contact op met Afke Hijlkema